HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO JOGI

Holistyczne podejście do jogi jest wynikiem mojej 9cio letniej przygody z jogą i medytacją oraz doświadczeń z niej wynikających.

Sutra Serca bazuje na holistycznym podejściu do jogi, tzn. prowadzone zajęcia mają charakter całościowy i synkretyczny - łączący wielość dostępnych technik jakie w jodze występują.

 

Holistyczne zajęcia jogi skupiają się na 4 elementach człowieka:

- poziom ciała fizycznego

- sfera emocjonalna

- przestrzeń umysłu

- oraz duchowość - duchowy aspekt człowieka


Holistyczne podejście do jogi integruje powyższe 4 elementy w praktykę jogi, traktując je NA RÓWNI ZE SOBĄ, tzn. traktuje je jako równoważne. Ponieważ człowiek jest ich wypadkową częścią i gdy jeden element jest zaniedbywany tracimy w naszym życiu balans, harmonię i radość.  

W dobie rozrzedzenia i dzielenia jogicznych technik na różne rodzaje, oraz małej uwagi poświęcanej technikom medytacyjnym, holistyczne podejście do tematu jogi jest odpowiedzią na bolączki współczesnej cywilizacji i powrotem do Źródła w nas samych.

ŚRODKI JAKICH UŻYWAM W HOLISTYCZNEJ PRAKTYCE JOGI:

- mantry

- joga asan

- uważność

- świadomy oddech oraz pranajamy

- techniki medytacyjne i mudry

- elementy jogi kundalini (wiedza o czakrach)

- pogłębiona prowadzona relaksacja


 

A TUTAJ MOŻESZ SPRAWDZIĆ GRAFIK REGULARNYCH ZAJĘĆ W KRAKOWIE