CZYM JEST JOGA W UJĘCIU HOLISTYCZNYM ?

JOGA HOLISTYCZNA - GŁĘBIA JOGI

COŚ WIĘCEJ NIŻ ASANY...

Sutra Serca bazuje na holistycznym podejściu do jogi, tzn. prowadzone zajęcia i warsztaty mają charakter całościowy i synkretyczny - łączący wielość dostępnych technik jakie w jodze występują.

Holistyczne podejście do jogi jest wynikiem 10cio letniej podróży Anji (założycielki Sutry Serca) na ścieżce jogi i medytacji oraz doświadczeń z niej wynikających.

.

Stosowane techniki podczas zajęć i warsztatów:

- mantry

- asany (pozycje jogi; jogasana)

- kontemplacja w asanie

- techniki medytacyjne

- techniki relaksacyjne z elementami pratyahary

- świadomy oddech i uważność

- pranajamy (techniki oddechowe)

- mudry (gesty - zamknięcia dłoni)

- wiedza o czakrach - psychologia jogi

- plus dużo uważności na ciało i nauka obserwacji wrażeń w ciele

 

 

Holistyczne zajęcia jogi skupiają się na 4 elementach człowieka:

- poziom ciała fizycznego

- sfera emocjonalna

- przestrzeń umysłu

- oraz duchowość - duchowy aspekt człowieka


Holistyczne podejście do jogi integruje powyższe 4 elementy w praktykę jogi, traktując je NA RÓWNI ZE SOBĄ, tzn. traktuje je jako równoważne. Ponieważ człowiek jest ich wypadkową częścią i gdy jeden element jest zaniedbywany tracimy w naszym życiu balans, harmonię i radość.

W dobie rozrzedzenia i dzielenia jogicznych technik na różne rodzaje, oraz małej uwagi poświęcanej technikom medytacyjnym, holistyczne podejście do tematu jogi jest odpowiedzią na bolączki współczesnej cywilizacji i powrotem do Źródła w nas samych.

Show Buttons
Hide Buttons